Rökfria utomhusmiljöer

NYA REGLER OM RÖKFRIA UTOMHUSMILJÖER FRÅN OCH MED DEN 1 JULI 2019

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Vår förening berörs då lekplatser nu ska vara en rökfri miljö med anledning av följande:

  • Öka tillgängligheten. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.
  • Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

/Styrelsen

Dela informationen: