Ordnings- och trivselregler

Varmt välkommen till bostadsrättföreningen Solbacken i Bohus, Ale kommun!

Vi hoppas att ni genom att ta del av följande information skall känna er hemma i var bostadsrättsförening och att ni får svar på frågor om vara gemensamma regler.

Bostadsrättsföreningen Solbacken bildades 1963. Föreningen har 454 lägenheter i 3 våningshus med cirka 390 parkeringar och garage i området. I bostadsrätten har vi även ett antal lokaler som uthyres till näringsidkare.

Riksbyggen i Göteborg sköter vår fastighetsservice och administration. Ring därför alltid i första hand till vår fastighetsskötare eller centralt Riksbyggen. Ringer du centralt så söker du där var förvaltare. Förvaltaren vet vad som gäller för föreningen. Till exempel vem som står för kostnader när något eventuellt går sönder i lägenheten eller om det är något annat som du behöver information om.

Vid köp/ övertagande av lägenhet erhålls av tidigare ägare minst tre nycklar till extralåset (säkerhetslåset) på lägenhetsdörren och tre nycklar till det ordinarie låset i lägenheten. Dessa passar också till källaren, tvättstugan och bil-bommen. Byvägen 19 har separat nyckel till källare och tvättstuga. Våra föreningsstadgar finns att läsa här.

Vid eventuell försäljning kontakta Riksbyggen för att informera dig om hur försäljningen skall gå tillväga.

Det går alltid bra att kontakta någon i styrelsen. Styrelsens mejladress är: brfsolbacken@gmail.com

Aktuell information om styrelsens medlemmar finns på anslagstavlan i varje trappuppgång. Du hittar också kontaktinformationen här. På anslagstavlorna finns även annan nyttig information.

Fastighetsskötarnas expedition (Alkalievägen 9C) tar emot felanmälan på telefon 031-98 28 02 eller om du besöker dem. Expeditionen är bemannad vardag mellan kl 9:30 – 10:00. Övrig tid så kan man tala in ett meddelade i deras telefonsvarare.

Vid akuta problem på icke ordinarie arbetstid ring
Riksbyggen Dag och Natt 0771-860 860, dygnet runt.

Felanmäla kabel-tv & bredband gör du på telefonnummer: 0774-444744 (uppge kundnr: 50 00 88 425).

Vi hoppas att ni kommer att trivas i vårt fina område och vi i styrelsen räknar med att vi alla i föreningen hjälps åt för att detta uppnås.

Allmänt

Att bo i bostadsrätt innebär att vi tillsammans äger och förvaltar husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa dessa regler, kan vi alla bidra till en god grannsämja i vår förening och vi slipper onödiga kostnader.

Nyttjande

Lägenheten får endast användas till det ändamål som anges i upplåtelseavtalet, det vill säga bostad. Uteplatser som hör till lägenheten skall skötas av bostadsrättsinnehavaren. Såsom klippning av häck och målning av staket samt skötsel av ytan innanför den samma.

Oljud och annat störande beteende

Musik och annat högt ljud som stör grannar skall upphöra mellan kl 22.00 – 07:00 varje dag. Om detta ej respekteras så kan det innebära att du förverkar din rätt att inneha lägenheten. Om ni blir drabbade av oljud eller störande beteende så ring vår trygghetsjour, Avarn Security Telefon: 08 661 6000 – Uppge GOT447 vid samtalet.

Avgift/ Hyra till bostadsrättsföreningen

Denna betalas alltid i förskott och enligt förfallodatum som visas på avgiftsavin.

Förändring/ ombyggnad av den egna lägenheten

När det gäller väsentlig förändring av lägenheten krävs styrelsens godkännande. Detta gäller även för egen parabolantenn, sätta upp markiser, inglasning av balkong m.m. Bestämmelserna angående väsentliga förändringar av lägenheten hittar du i vara stadgar.

Uthyrning av sin lägenhet

Det finns möjlighet att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Det krävs styrelsens medgivande, innan andrahandshyresgästen flyttar in. Observera att lägenhetsägaren har fullt ansvar att den som hyr i andrahand sköter sig. Ladda hem ansökningsblanketten här (PDF).

Föreningens gemensamhetslokal

Gemensamhetslokalen finns i bottenvåningen på Alkalievägen 11. Den är till för att ha diverse gemensamma aktiviteter i. Kom gärna med egna förslag till styrelsen. Den kan även lånas för egna kalas. Dock inga aktivitet efter klockan 22.00

Instruktioner för föreningens gemensamhetslokal

 1. Endast medlem får låna lokalen
 2. Bokning sker via informationsskärmen i en entrén eller via Aptus Home (app/hemsida).
 3. Dörren öppnas med taggen via taggläsaren utanför.
  • Dygnspass med start kl 10:00, slutar kl 09:59 dagen efter.
  • Max 2 st bokningar/månad och hushåll.
  • Max 2 st framtida bokningar.
  • Tillåtet att avboka fram till passets start.
  • Kalendern visar 62 dagar framåt i tiden från aktuellt datum.
 4. Stör ej grannar med hög musik eller annan högljudd verksamhet. Visa hänsyn ha dörren stängd. Lokalen får ej användas längre än till kl 22:00
 5. Städning skall göras oavsett hur det såg ut innan.
 6. Sopning och därefter våttorkning av alla golvytor.
 7. Avtorkning av bänkar, skåpluckor, kyl, bord och stolar.
 8. Diskning och inställning av glas och porslin.
 9. Rengöring av toalett och tvättställ.
 10. Möbler och inventarier ställs tillbaka på sin ursprungliga plats.
 11. Kontrollera att spisen är avstängd, lampor släckta, fönster stängda och dörren låst då du lämnar lokalen.
 12. Om något skulle vara trasigt, så vänligen meddela detta till vaktmästaren då ni återlämnar nyckeln.

Vid skadegörelse eller bristfällig städning mm förbehåller sig föreningen rätten att debitera uppkomna kostnader. Missbrukas ovanstående förbehåller sig styrelsen rätten att annullera kommande utnyttjande av lokalen för vederbörande medlem.

Källare och källargångar

Alla hjälps åt och hålla dessa gångar rena och tomma från saker som ej skall stå där. Tänk på brandfaran och trivsel!

Balkongen

Det är förbjudet att grilla på din balkong (undantag för el-grill). Om du har parabolantenn så skall den vara monterad inne på balkongen. Ej hänga på utsidan så den kan skada personer som befinner sig nedanför. Detta gäller även blomlådor etc. Om du röker på balkongen så är det absolut förbjudet att slänga ut fimpar från balkongen. Mattor skall inte piskas eller skakas från balkongen. Använd våra piskställ på gårdarna istället.

Rökförbud

Gäller inom alla vara gemensamma inomhusutrymmen, såsom föreningens gemensamhetslokal, källargångar, trapphus och tvättstugor. Ni som röker kasta inte fimpar från balkonger eller på våra gårdar.

Ohyra

Vid ohyra i lägenheten eller andra utrymmen ring till vår förvaltare på Riksbyggen i första hand. För åtgärd ring Inspectera AB 020-590010.

Sopor

Våra sopor slänger vi på någon av våra sopstationer. Vi har två återvinningsstationer för tidningar, kartong, glas, plast, metall, lampor och batterier och finns vid Alkalievägen 3 och Klorvägen 4. Övrigt avfall (grovsopor) så som vitvaror, radio- och tv-apparater, hushållsmaskiner, möbler skall transporteras i egen regi till Sörmossens sopstation i Bohus. OBS! Ingenting får placeras i källargångarna eller allmänna utrymmen.

Bil-MC/ körning

Vi är särskilt rädda om barnen och vår närmiljö. Hastighetsbegränsning i hela området är 20 km i timmen. Det gäller alla och det vill vi att ni respekterar. All form av motortrafik på gårdarna skall undvikas, det är dock tillåtet att åka in för att lasta i eller ur bilen om man har tunga inköp som ej kan bäras från sin parkeringsplats. Observera dock att efter 10 minuter riskerar du att få parkeringsbot. Vid in- och utflyttning till lägenheten kan parkeringstillstånd för längre tid beviljas. Tag kontakt med fastighetsskötaren på expeditionen innan detta skall ske.

Parkeringar

Föreningen har ett fåtal parkeringar ut med Alkalievägen, medan den stora parkeringen som även har gästparkeringar ligger på Klorvägen. När det gäller garage, extra p-plats eller parkeringar med el-stolpe, finns det möjlighet att ställa sig i kö. Kontakta Riksbyggen Dag och Natt 0771-860 860 för mer information.

Biltvätt

Avfettning och biltvätt får ej ske inom föreningens område.

Husdjur

Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar, trottoarer eller vara grönområden. Det ligger alla djurägare att plocka upp efter sina djur från våra gemensamma ytor och lägga detta i en plastpåse som binds ihop innan man lägger den i papperskorg. Genom att visa hänsyn och omdöme kan vi alla njuta av vårt fina område!

Tvättstugan

Gemensamma tvättstugor finns i anslutning till din lägenhet. Det finns 3 st tvättstugor i varje tvättenhet på Alkalievägen och Klorvägen samt Byvägen 14 – 26. Tvättstugan bokas genom att placera tvättlåset på önskad dag och tid på tvättidstavlan till resp tvättstuga. Vid avslutat tvättpass tas tvättlåset bort och parkeras. Tvättmaskinerna har timerfunktion vilket gör att dessa bara fungerar under vissa tider se tvättider nedan:

 • Måndag till fredag 08.00 – 12.00 och 12.00 – 16.00 och 16.00 – 20.00 (2 tvättstugor)
 • Måndag till fredag 08.00 – 14.00 och 14.00 – 20.00 (1 tvättstuga)
 • Lördag & söndag 10.00 – 14.00 och 14.00 – 18.00 (samtliga tvättstugor)

För Byvägen 19 som har 1 tvättstuga gäller följande tvättider:

 • Måndag till fredag 08.00 – 14.00 och 14.00 – 20.00
 • Lördag & söndag 10.00 – 14.00 och 14.00 – 18.00

Torkrummen kan användas max en timma efter tvättiden.
Bokade tider skall respekteras!

OBS! tvättid som är bokad men där ingen har kommit när tvättiden har börjat får inte tas av någon annan utan tillåtelse av den som har bokat tiden. Efter avslutad tvätt skall maskinerna och golv torkas av och golv sopas rena. Lämna tvättstugan i sådant skick som du själv vill ha den.

Försäkring

Varje lägenhetsinnehavare tecknar själv hemförsäkring för sin lägenhet och det egna bohaget. OBS! Bostadsrättstillägget behövs ej då föreningen kollektivt har handlat upp detta.

Föreningens årsstämma

Ordinarie årsstämma hålls vanligen i maj månad varje år. Kallelse till årsmötet anslås i varje entré senast två veckor innan. Motioner till årsstämman lämnas senast 31 januari till styrelsen, antingen via brevinkastet till fastighetsexpeditionen på Alkalievägen 9C eller till styrelsemejlen.

Lämna gärna förslag på medlemmar till valberedningen för kandidater till styrelsen.