Container Februari

Nyheter

Föreningen har beställt en container för grovavfall vid lilla
parkeringen Klorvägen 4 mellan onsdag den 14/2 och fredag
förmiddag 16/2.


Den har dörrar på ena kortsidan, så försök att ställa allt så
långt in som möjligt.

Passa på att rensa era förråd och det ni av ”misstag” ställt ner
i källaren. Då det inte ingår i vår fastighetsskötares
arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får
föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till
höjda lägenhetsavgifter. Det är dessutom en brandfara.

Ni får inte kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern.
El-skrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas in på
kommunens återvinningscentral Sörmossen.

Tags :
Share This :