Dörrinformation

Nyheter

Problem

Idag lämnas många dörrar öppna, vilket orsakar både ett problem med inbrottsrisk, och högre driftkostnader mm.
Därför är det VIKTIGT att du allting stänger efter dig!

Varför togs de manuella dörrstoppen bort?

Tyvärr öppnades väldigt många dörrar ”hårt” som gjorde att dörrstoppen gick sönder konstant.
Våra entréer är också byggda på olika sätt, så en del krävde att man vred armen i en onaturlig vinkel för att kunna sätta dit / ta ifrån spärren.

Vad händer nu?

Om dörrarna fortsätter vara öppna kan man ev tvingas ta bort funktionen, och ingen av dörrarna är uppställningsbara.

Detta vill vi helst inte göra, då man skall kunna ställa upp dörren vid inbärning, flytt osv.

Kan man inte aktivera autostängning av dörren?

Just dessa dörrar går det inte på, utan man måste byta ut systemet helt till hög kostnad.

Kan man stänga av funktionen på enstaka dörrar?

Ja, detta kan bli ett resultat, i stället för att stänga av på samtliga dörrar

Kontentan:

Vi ALLA MÅSTE stänga dörren efter oss.
När du går ut, kolla bakom dig så dörren går igen!

Tags :
Share This :