Container för grovavfall Juni

Nyheter

Föreningen har beställt en container för grovavfall vid lilla parkeringen Klorvägen 4 mellan onsdagen den 12/6 och fredag förmiddag 14/6.

Den har dörrar på ena kortsidan, så försök att ställa allt så långt in som möjligt i containern.

Passa på att rensa era förråd och det ni av ”misstag” ställt ner i källaren.

Notera att all övrig rensning av skräp som står i källaren blir en extra kostnad för föreningen. Det ingår INTE i vår fastighetsskötares normala arbetsuppgifter. Detta kommer tyvärr i slutändan att leda till högre lägenhetsavgifter för all medlemmar i föreningen. Dessutom är det en brandfara.

Obs! Ni får INTE kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern. El-skrot och miljöfarligt avfall skall alltid lämnas in på kommunens återvinningscentral Sörmossen som ligger ovanför Jennylund.

Tags :
Share This :