Grovsopcontainer

Nyheter

Föreningen har beställt en grovsopscontainer vid lilla parkeringen på Klorvägen 4 mellan tisdagen den 31/8 och tordag förmiddag den 2/9. Den har dörrar på ena kortsidan, så försök att ställa allt skräp så långt bak som möjligt.

Passa på att rensa era förråd och det ni av ”misstag” ställt ner i källaren. Då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till höjda lägenhetsavgifter. Det är dessutom en brandfara.
Ni får inte kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern.
El-skrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas in på kommunens återvinningscentral Sörmossen (i Bohus).

På Sörmossens återvinningscentral behöver ni ett återvinningskort för att komma in på området. Ansökningsblanketter för ett ÅVC-kort hittar ni på Ale kommuns hemsida. ÅVC-kortet är gratis och ger er 10 fria besök per år. För mer information kontakta Ale kommuns kontaktcenter på 0303 – 70 30 00.

Tänk också på att sortera rätt på våra avfallsstationer. Läs på skyltarna om vad som får slängas i respektive lucka.
Använd endast papperspåsarna till matavfallet, som finns att hämta vid varje station. Använder ni t.ex. en plastpåse kan inte matavfallet återvinnas utan sorteras som brännbart. Vi får då betala en extra avgift för detta samt när det inte sorteras rätt i övriga skåp.

/Styrelsen

Tags :
Share This :