Grovsopscontainer

Nyheter

Föreningen har beställt två grovsopscontainrar vid lilla parkeringen på Klorvägen 4. Containrarna kommer att stå där mellan tisdagen den 25/2 och torsdag förmiddag den 27/2.

Passa på att rensa era förråd, det ni av ”misstag” ställt ner i källaren och om ni har något som ska slängas från t.ex. barvagnsrummen.
Då det inte ingår i vår fastighetsskötares arbetsuppgifter att slänga skräp som står i källaren så får föreningen betala extra för detta, vilket i slutändan leder till höjda lägenhetsavgifter. Ni får inte kasta el-skrot eller miljöfarligt avfall i containern.
El-skrot och miljöfarligt avfall ska alltid lämnas in på kommunens återvinningscentral Sörmossen. På Sörmossens återvinningscentral behöver ni ett återvinningskort för att komma in på området. Ansökningsblanketter för ett ÅVC-kort hittar ni på Ale kommuns hemsida. ÅVC-kortet är gratis och ger er 10 fria besök per år.

Lyktstolpar

Under veckan kommer samtliga lyktstolpar att repareras. Armaturerna behålls men drivdon och ljuskälla byts ut från halogen till LED.
Förutom att LED drar väldigt mycket mindre el, har längre livslängd etc. än halogen så blir kostnaden betydlig lägre att bara byta ut drivdonet och ljuskällan än att byta ut hela armaturen. Vi ser också detta som en del av föreningens miljöarbete.

Entréportarna

Trots att de nya entréportarna har kommit på plats så återstår en hel del arbete. Därför vill vi be alla att låta skyddsplasten sitta kvar på dörrarna. Den kommer att tas bort när hantverkarna är klara.
Vi vill även be er att inte försöka justera dörrstängarna själva då det bara resulterar i att föreningen får extra kostnader eftersom hantverkarna då får gå tillbaka och lägga extra tid på detta.

/Styrelsen

Tags :
Share This :

Lämna ett svar