Nyläggning av dricksvattenledningar

Viktigt information!

Ale kommun har meddelat föreningen om att nyläggning av dricksvattenledningar kommer ske längs med Alkalievägen. Se karta nedan. Arbetet förväntas vara klart vecka 3 nästa år.

Under arbetets gång kan framkomligheten vara begränsad men kommer att skyltas och dirigeras på ett tydligt sätt. Omdirigering av trafik gäller främst trafik till Jordfallsvägen.

Infartsvägen till Jordfallsvägen i höjd med Katodvägen kommer vara avstängd i perioder under entreprenadtiden.

Vattnet kommer stängas av vid några tillfällen under arbetets gång. Information om när kommer skickas ut via kommunens SMS-tjänst.

Registrering/avregistering av mobilnummer görs på kommunens webbsida www.ale.se via ale.se/bygga-bo–miljo/vatten-och-avlopp/driftstorning-va/sms-vid-kris-eller-storning.html

Eventuella frågor besvaras av kommunens arbetsledare Kennie Henriksson, som nås via Kontaktcenter 0303-70 30 00, eller arbetande personal på plats.

/Styrelsen

Tags :
Share This :